Szczegóły szkolenia
Skuteczne działania profilaktyczne
Skuteczne działania profilaktyczne

Wychowanie i profilaktyka

Wydział Wychowania i Profilaktyki ORE

psycholodzy, pedagodzy – pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni zatrudnieni w placówkach doskonalenia nauczycieli

Szkolenie

Celem szkolenia jest przygotowanie specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych do wspierania szkół w zakresie skutecznych działań profilaktycznych.


Ośrodek Rozwoju Edukacji, Centrum Szkoleniowe w Sulejówku

Wydział Wychowania i Profilaktyki Elżbieta Stawecka e-mail: elzbieta.stawecka@ore.edu.pl tel. 22 570 83 38

Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.
Uwaga!  Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 


24-09-2018 - 26-09-2018
Nieaktywny