Szczegóły szkolenia
Ogniki 2018
Ogniki 2018

Edukacja dla bezpieczeństwa

Wydział Innowacji i Rozwoju

strażacy z jednostek Państwowej Straży Pożarnej

na podstawie informacji wysłanych do jednostek Państwowej Straży Pożarnej

Szkolenie

Szkolenie realizowane jest w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki
w szkołach – „Bezpieczna+”.
Zadanie związane jest z realizacją celu szczegółowego nr 4 – „Tworzenie warunków do prowadzenia w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa, w szczególności przeciwpożarowego”.

Cel:
  • wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz umiejętności komunikacyjne niezbędne do prowadzenia zajęć z zakresu bezpieczeństwa z dziećmi w wieku 6-10 lat.
  • prezentacja materiałów edukacyjnych wspomagających zajęcia z dziećmi prowadzone w salach przy jednostkach PSP.

Uczestnicy zostaną wyposażeni w materiały edukacyjne niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi z zakresu bezpieczeństwa, w szczególności pożarowego.

platforma edukacyjna Moodle

Iwona Konopka tel. 22 570 83 24 e-mail: iwona.konopka@ore.edu.pl

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną powiadomione pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji.

10 września – 1 października 2018r.
Nieaktywny