Szczegóły szkolenia
Odzyskanie niepodległości przez Polskę. Ruchy o charakterze alternatywnym i niepodległosciowym
Odzyskanie niepodległości przez Polskę. Ruchy o charakterze alternatywnym i niepodległosciowym

Rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich

Ośrodek Rozwoju Edukacji, Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich

nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni ds. historii i wiedzy o społeczeństwie (WOS), nauczyciele historii i WOS-u wszystkich typów szkół

Szkolenie

Szkolenie ma na celu:

  1. Przybliżenie problematyki związanej z myślą niepodległościową w środowisku studenckim Lublina
  2. Zaznajomienie z ruchem alternatywnym „Pomarańczowa Alternatywa”
  3. Omówienie działalności Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela
  4. Zaprezentowanie działalności Ruchu Młodej Polski.
  5. Prezentacja materiałów szkoleniowych i scenariuszy lekcji dotyczących tej tematyki.
  6. Ukazanie roli Niezależnego Zrzeszenia Studentów w latach osiemdziesiątych XX wieku.
  7. Przedstawienie działalności duszpasterstw akademickich w zakresie kształtowania myśli niepodległościowej.


Centrum Szkoleniowe ORE, ul. Paderewskiego 77, 05–070 Sulejówek

Stanisław Zubek, stanislaw.zubek@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 56

Udział w projekcie jest bezpłatny.
Organizatorzy szkolenia pokrywają koszty noclegów i wyżywienia, nie zapewniają natomiast zwrotu kosztów dojazdu.


Warunki ukończenia formy doskonalenia/otrzymania zaświadczenia: 100% obecności uczestników szkolenia na zajęciach

28-09-2018 - 30-09-2018
Nieaktywny