Szczegóły szkolenia
„Losy polityków, publicystów i pisarzy okresu międzywojennego w państwie komunistycznym w latach 1944–1956”
„Losy polityków, publicystów i pisarzy okresu międzywojennego w państwie komunistycznym w latach 1944–1956”

Rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich

Ośrodek Rozwoju Edukacji, Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich

nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni ds. historii i wiedzy o społeczeństwie (WOS), nauczyciele historii i WOS-u wszystkich typów szkół

Szkolenie

  1. Szkolenie ma na celu: poszerzenie wiedzy uczestników nt. polityki władz komunistycznych wobec środowiska twórczego oraz przybliżenie problematyki związanej z postawami pisarzy w Polsce w latach 1944 – 56;
  2. ukazanie przejścia od ideologii narodowej do ideologii socjalistycznej na przykładzie postaci Bolesława Piaseckiego oraz przedstawienie środowiska „Dziś i Jutro” jako próby wpisania się w nową rzeczywistość polityczną;
  3. ukazanie przebiegu represji wobec środowisk twórczych w pierwszym okresie rządów komunistycznych w Polsce na przykładzie Jerzego Brauna;
  4. przedstawienie środowiska „Tygodnika Warszawskiego” w latach 1945 – 1948 jako tego, które próbowało wydawać niezależny tygodnik polityczno – społeczny w warunkach tworzącego się państwa totalitarnego;
  5. prezentacja środowiska krakowskiego „Tygodnika Powszechnego” i jego udana próba stworzenia niezależnego tygodnika społeczno – kulturalnego pod patronatem krakowskiej kurii metropolitalnej;
  6. prezentacja przykładowych materiałów szkoleniowych i scenariuszy lekcji dotyczących powyższej tematyki.


Centrum Szkoleniowe ORE, ul. Paderewskiego 77, 05 – 070 Sulejówek

Stanisław Zubek, stanislaw.zubek@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 56

Udział w projekcie jest bezpłatny.
Organizatorzy szkolenia pokrywają koszty noclegów i wyżywienia, nie zapewniają natomiast zwrotu kosztów dojazdu.


Warunki ukończenia formy doskonalenia/otrzymania zaświadczenia: 100% obecności uczestników szkolenia na zajęciach

17-09-2018 - 19-09-2018
Nieaktywny