Szczegóły szkolenia
Narzędzia diagnostyczne w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym. Szkolenie z zakresu stosowania zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA – edukacja włączająca uczniów ze SPE.
Narzędzia diagnostyczne w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym. Szkolenie z zakresu stosowania zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA – edukacja włączająca uczniów ze SPE.

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna

Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami

specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych

Szkolenie

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z zasadami badania oraz obliczania i interpretowania wyników za pomocą narzędzia diagnostycznego z obszaru emocjonalno-społecznego pn. TROS-KA, jak również jego wersją elekrtroniczną. ORE, Al. Ujazdowskie 28, sala 301-2, godz. 10.30-16.00

Artur Matejkowski, 22/570 83 40, artur.matejkowski@ore.edu.pl

O zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu decyduje adresat oraz kolejność zgłoszeń.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację pocztą elektroniczną, w kolejnym dniu po zakończeniu procesu rejetracji. 

Uwaga!  Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.

Uprzejmie informujemy, że organizatorzy zapewniają tylko dydaktykę. Nie pokrywają kosztów wyżywienia (w tym wody, kawy i herbaty), podróży i zakwaterowania.