Szczegóły szkolenia
„Jak przygotować kurs on-line na platformie Moodle” - edycja 18.
„Jak przygotować kurs on-line na platformie Moodle” - edycja 18.

Doskonalenie nauczycieli

Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego / ORE

nauczyciele, nauczyciele bibliotekarze z bibliotek szkolnych, nauczyciele z publicznych ośrodków doskonalenia nauczycieli, nauczyciele przedmiotów zawodowych, nauczyciele centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych

Kurs e-learningowy

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli, którzy będą autorami kursu realizowanego na platformie Moodle.

Celem kursu jest przygotowanie nauczycieli do tworzenia kursu on-line, w tym: poznanie zasad projektowania kursu on-line, poznanie wybranych zasobów i składowych znajdujących się na platformie Moodle, tworzenia materiałów edukacyjnych, narzędzi sprawdzania wiedzy, narzędzi ewaluacyjnych oraz poszerzenie ogólnej wiedzy na temat platformy edukacyjnej Moodle. Podczas kursu uczestnik zdobędzie niezbędne umiejętności, które pozwolą mu na samodzielne przygotowywanie różnorodnych kursów prowadzonych zdalnie na platformie Moodle.

Kurs skierowany jest do: nauczycieli z publicznych ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz publicznych centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych, bibliotek pedagogicznych, poradni psychologiczno-pedagogicznych.


Kryteria naboru:

  • adresat (określony wyżej),
  • prawidłowe wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego,
  • kolejność zgłoszeń,
  • udział max 2 osoby z jednej placówki.

Liczba miejsc: 25platforma e-learningowa ORE

Andrzej Brzozowski (tel.: 22 345 37 13, e-mail: andrzej.brzozowski@ore.edu.pl).

Uczestnicy wypełniają formularz rekrutacyjny. W prawidłowym wypełnionym formularzu rekrutacyjnym powinny znaleźć się między innymi dwa aktywne linki - jeden na stronę internetową szkoły/ Placówki, a drugi na stronę szkolnej platformy Moodle. Po sprawdzeniu spełnienia warunków formalnych wypełnionych formularzy oraz kolejności zgłoszeń, komisja rekrutacyjna rekrutuje uczestników na kurs. Wszystkie osoby biorące udział w rekrutacji otrzymują maila z informacją o wyniku rekrutacji.

Osoby zrekrutowane na kurs, otrzymują w mailu link do zalogowania się na stronę kursu.

Kurs jest intensywny. Osoby uczestniczące w kursie będą wykonywać określone zadania, ćwiczenia i inne aktywności w 6 jednotygodniowych modułach. Część zadań będzie zadaniami praktycznymi wykonywanymi na ćwiczebnej stromnie platformy Moodle oraz na szkolnej platformie Moodle. Orientacyjny czas przewidziany na pracę własną osób biorących udział w kursie to 80 godzin dydaktycznych.

Kurs jest realizowany w całości zdalnie.

Uczestnicy, którzy ukończą kurs, otrzymają stosowne zaświadczenie o ukończeniu kursu w możliwym najkrótszym czasie.


02-08-2018 - 12-09-2018
Nieaktywny