Szczegóły szkolenia
Podstawy diagnostyki w poradnictwie edukacyjno-zawodowym
Podstawy diagnostyki w poradnictwie edukacyjno-zawodowym

Doradztwo zawodowe

Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

nauczyciele, doradcy zawodowi, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy MOW, pracownicy MOS, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, pracownicy bibliotek pedagogicznych, nauczyciele publicznych centrów kształcenia ustawicznego, doradcy zawodowi ze szkół i placówek

Nauczyciele realizujący zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.O zakwalifikowaniu się na kurs decyduje spełnianie wymogów formalnych oraz kolejność zgłoszeń. W pierwszej kolejności przyjmowane będą zgłoszenia osób realizujących doradztwo zawodowe nie dłużej niż 3 lata. W miarę wolnych miejsc przyjmowane będą zgłoszenia innych osób.

E-learning

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie e-learning "Podstawy diagnostyki w poradnictwie edukacyjno-zawodowym". Kurs ukierunkowany jest na nabycie kompetencji w zakresie podstaw diagnostyki w doradztwie edukacyjno-zawodowym przez nauczycieli wyznaczonych do realizacji tych działań. Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi informacjami  dot. technik diagnostycznych, elementów diagnozy.

Kurs przeznaczony jest w głównej mierze dla osób realizujących zadania z doradztwa nie dłużej niż 3 lata.platforma Moodle ORE

Anna Borowska anna.borowska@ore.edu.pl

Kurs jest bezpłatny i w całości prowadzony on-line. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na kurs. Po wypełnieniu formularza należy przesłać go w formie on-line.
Uwaga!  Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.  O zakwalifikowaniu się na kurs uczestnicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. W pierwszej kolejności na kurs zostaną przyjęte osoby, które realizują zadania z doradztwa nie dłużej niż 3 lata. Pozostałe osoby mogą uczestniczyć w kursie w zależności od dostępności miejsc.


20-07-2018 - 10-08-2018
Nieaktywny