Szczegóły szkolenia
Diagnoza funkcjonalna z wykorzystaniem ICF a edukacja włączająca.
Diagnoza funkcjonalna z wykorzystaniem ICF a edukacja włączająca.

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna

Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami

specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych

Szkolenie

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z założeniami diagnozy funkcjonalnej, w tym wykorzystania Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia ICF w edukacji włączającej.


Program szkolenia otrzymają osoby zakwalifikowane do udziału.

ORE, Al. Ujazdowskie 28, sala 301, 302, godz. 10.30-16.00

Artur Matejkowski, 22/570 83 40, artur.matejkowski@ore.edu.pl

O zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu decyduje adresat oraz kolejność zgłoszeń.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację pocztą elektroniczną, w kolejnym dniu po zakończeniu procesu rejetracji. 

Uwaga!  Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 
Uprzejmie informujemy, że organizatorzy zapewniają dydaktykę, ale nie pokrywają kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia (w tym kawy, herbaty i wody). 


05-07-2018 (Warszawa)
Nieaktywny

02-07-2018 (Warszawa)
Nieaktywny