Szczegóły szkolenia
Kompetentny dyrektor liderem rozwoju szkoły. Konferencja promująca efekty działań podjętych w projekcie „Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty”
Kompetentny dyrektor liderem rozwoju szkoły. Konferencja promująca efekty działań podjętych w projekcie „Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty”

wspomaganie szkoł i nauczycieli

Zespół Projektu Przywództwo

kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych, przedstawiciele kuratoriów, przedstawiciele JST, inne osoby realizujące wspomaganie placówek oświatowych oraz doradztwo dla dyrektorów wspomaganych placówek

Konferencja

  • Prezentacja i promowanie efektów działań podjętych w projekcie „Przywództwo - opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty”;
  • wymiana doświadczeń między dyrektorami oraz placówkami realizującymi wspomaganie w obszarze wspierania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów;
  • prezentacja dobrych praktyk;
  • partycypacja w zarządzaniu wspomaganiem placówki;
  • refleksja nad efektami wspomagania w placówkach, rekomendacje i planowanie dalszych działań.


Katowice, Gdańsk, Białystok

Michał Trębocha (22) 379 23 32, michal.trebocha@kdkevents.pl

Kryteria naboru
  • adresat (określony wyżej).
  • wypełnienie online formularza rejestracyjnego.

Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.
Uwaga!  Wiadomość e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online – nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 
Uprzejmie informujemy, że organizatorzy zapewniają dydaktykę, zakwaterowanie i wyżywienie, ale nie pokrywają  kosztów podróży.


13-06-2018 - 14-06-2018 (Białystok)
Nieaktywny

11-06-2018 - 12-06-2018 (Gdańsk)
Nieaktywny