Szczegóły szkolenia
„Stosunki polsko-ukraińskie w kontekście zaszłości historycznych – 350. rocznica zawarcia rozejmu z Rosją w Andruszowie i jego skutki dla Ukrainy i Polski”
„Stosunki polsko-ukraińskie w kontekście zaszłości historycznych – 350. rocznica zawarcia rozejmu z Rosją w Andruszowie i jego skutki dla Ukrainy i Polski”

Rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich

Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich ORE

nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni ds. historii i wiedzy o społeczeństwie, nauczyciele historii i WOS-u wszystkich typów szkół

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych ds. historii i wiedzy o społeczeństwie, nauczyciele historii i WOS-u wszystkich typów szkół

Szkolenie

Szkolenie ma na celu aktualizacje i pogłębienie wiedzy w zakresie stosunków polsko- ukraińskich w kontekście zaszłości historycznych, a w szczególności o rozejmie z Rosją w Andruszowie i jego skutkach dla Ukrainy i Polski.
Kryteria naboru/rekrutacji uczestników: kolejność zgłoszeń

Warunki ukończenia formy doskonalenia/otrzymania zaświadczenia:

100% obecności uczestników szkolenia na zajęciachCentrum Szkoleniowe ORE, ul. Paderewskiego 77, 05–070 Sulejówek

Stanisław Zubek, stanislaw.zubek@ore.edu.pl

29-11-2018 - 02-12-2018
Nieaktywny