Szczegóły szkolenia
Szkolenie doskonalące dla wizytatorów realizujących zadania z zakresu ewaluacji zewnętrznej w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
Szkolenie doskonalące dla wizytatorów realizujących zadania z zakresu ewaluacji zewnętrznej w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Nadzór pedagogiczny

Wydział Nadzoru Pedagogicznego

Brak adresatów

Blended

zamieszczone na platformie edukacyjnej

e- learning, Centrum Szkoleniowe w Sulejówku ul. Paderewskiego 77

Bronisław Boryca, Anna Gocłowska, Barbara Sikora

20-07-2018 - 04-11-2018 (e- learning, Sulejówek)
Nieaktywny