Szczegóły szkolenia
Systemowe wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w świetle zmian prawnych i finansowych. Trzecie szkolenie dla samorządowców
Systemowe wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w świetle zmian prawnych i finansowych. Trzecie szkolenie dla samorządowców

Zarządzanie oświatą

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”

przedstawiciele JST

Szkolenie

Adresaci szkolenia: pracownicy jednostek samorządu terytorialnego (JST) nadzorujący organizację pracy szkół i przedszkoli.

Rezultaty szkolenia: Uczestnicy szkolenia otrzymają kompendium wiedzy o organizacji i finansowaniu zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym kształcenia specjalnego, wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i nauczania indywidualnego.

Cele szkolenia:

 1. Przekazanie uporządkowanej wiedzy o aktualnych podstawach prawnych organizacji rozpoznawania i zaspakajania indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów w szkole
  i przedszkolu.
 2. Doskonalenie umiejętności korzystania z aktualnych instrumentów prawnych i finansowych
  w organizowaniu wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 3. Kształtowanie postaw gotowości dotworzenia systemowych rozwiązań wspierania uczniów
  z problemami rozwojowymi w lokalnych systemach oświaty.

W ramach szkolenia omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:

 1. Systemowe wspieranie dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi
  i edukacyjnymi w polskim systemie oświaty.
 2. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci elementem systemowego wsparcia rozwoju dzieci w JST.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jako zadanie statutowe każdej szkoły i przedszkola.
 4. Kształcenie specjalne jako zadanie statutowe każdej szkoły i przedszkola – klasa · specjalna, klasa integracyjna czy edukacja włączająca?
 5. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze – dla kogo i jak je organizować?
 6. Indywidualne nauczanie dzieci i młodzieży.
 7. Indywidualne nauczanie a zindywidualizowana ścieżka kształcenia.
 8. Zatrudnianie pedagoga, psychologa, nauczycieli współorganizujących kształcenie integracyjne i specjalistów – kwalifikacje, zakres zadań i organizacja ich pracy.
 9. Zadania poradni. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną jako zadanie statutowe każdej szkoły i przedszkola.
 10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i organizacja kształcenia specjalnego w arkuszu organizacyjnym.

 

 1. Mocne i słabe strony lokalnej polityki wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 2. Lokalna diagnoza potrzeb jednostek oświatowych w zakresie wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rozwiązania systemowe czy doraźne – co się bardziej opłaca?
 3. Wspieranie nauczycieli w kierunku zdobywania specjalistycznych kwalifikacji czy tworzenie bazy specjalistów?
 4. Zmiany w sposobie planowania i ewidencjonowania wydatków ponoszonych na kształcenie specjalne w JST.
 5. Zmiany w sposobie rozliczania dotacji przekazanej na organizację kształcenia specjalnego.

Zajęcia warsztatowe poprowadzi ekspert – Emilia Wojdyła.Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77

Piotr Matuszak 22 570 83 42; piotr.matuszak@ore.edu.pl

Organizator zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie w Ośrodku.

Organizator nie zapewnia dojazdu do Sulejówka. W razie własnym przyjazdu samochodem – Ośrodek zapewnia bezpłatny parking.

Szkolenie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rejestracja na szkoleni nie jest jednoznaczna z zakwalifikowaniem się. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane o tym fakcie oddzielnym mailem do 16 kwietnia 2018 r.

Dojazd do Centrum Szkoleniowego:

 • pociąg podmiejski linii Kolei Mazowieckich z dworca Warszawa Zachodnia lub Śródmieście (kierunek Siedlce, Mrozy, Mińsk Mazowiecki). Obowiązują bilety zakupione w kasach PKP lub u kierownika pociągu;
 • pociąg Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM) z dworca Warszawa Zachodnia lub Śródmieście, kierunek Sulejówek Miłosna. Obowiązują bilety ZTM – warszawskie miejskie (strefa 2 – dawna strefa podmiejska) zakupione w kioskach ruchu, automatach lub u kierownika pociągu.

W obu przypadkach należy wysiąść na stacji SULEJÓWEK.

W razie pytań proszę kontaktować się z:

Piotrem Matuszakiem, tel. 22 570-83-42, mail: piotr.matuszak@ore.edu.pl


23-04-2018 - 24-04-2018
Nieaktywny