Szczegóły szkolenia
Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży
Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży

Resocjalizacja i socjoterapia

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii

pracownicy MOW, pracownicy MOS

Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE na stronie (www.szkolenia.ore.edu.pl). zaliczenie kursu e-learning pt.: „Podstawy teoretyczne - interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży” i uzyskanie co najmniej 24 punkty w całym kursie, kolejność zgłoszeń, proporcjonalność udziału placówek MOW/MOS w szkoleniu. Możliwość zgłoszenia maksymalnie dwóch osób z jednej placówki.

Warsztat

Cel szkolenia:   

1. Wsparcie merytoryczne pracowników MOW/MOS  w zakresie prowadzenia interwencji kryzysowej.

2. Podsumowanie wiedzy dotyczącej zagadnień kryzysu, reakcji kryzysowych u osób doświadczających sytuacji trudnych oraz interwencji kryzysowej

3. Praktykowanie umiejętności trafnej oceny potrzeb osoby znajdującej w kryzysie i doboru odpowiedniej formy pomocy/wsparcia.

4. Poznanie procedur reagowania kryzysowego w określonych sytuacjach. 

Prowadząca:

Katarzyna Ciszewska - jest magistrem psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. Pracowała o Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Warszawie oraz współpracowała z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz pomocą osobą dotkniętym kryzysem. Prowadziła liczne szkolenia w zakresie interwencji kryzysowej

Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77

katarzyna.giemza@ore.edu.pl

Wypełnienie formularza rejestracyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną.

Szkolenie jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają nocleg i wyżywienie, natomiast nie pokrywają kosztów podróży.

 


20-04-2018 - 22-04-2018 (Sulejówek)
Nieaktywny