Szczegóły szkolenia
Seminarium w Paryżu na temat nauczania o Holokauście oraz historii i kulturze Żydów w ramach projektu „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”
Seminarium w Paryżu na temat nauczania o Holokauście oraz historii i kulturze Żydów w ramach projektu „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”

nauczanie o Holokauście oraz żydowskiej historii i kulturze

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz Musée et Centre de documentation juive contemporaine Mémorial de la Shoah w Paryżu

nauczyciele konsultanci i specjaliści ds. historii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji obywatelskiej i na rzecz praw człowieka, edukatorzy i trenerzy edukacji obywatelskiej i na rzecz praw człowieka, nauczyciele historii, wiedzy o społeczeństwie, nauczyciele innych przedmiotów humanistycznych zainteresowani tematyką Holokaustu oraz historią i kulturą Żydów

Seminarium

Celem seminarium jest pogłębienie wiedzy oraz wymiana doświadczeń pomiędzy edukatorami, trenerami oraz specjalistami i nauczycielami w obszarze tematyki Holokaustu oraz współczesnej kultury i historii Żydów


Mémorial de la Shoah (Paryż)

Anna Różańska, anna.rozanska@ore.edu.pl, tel. +22 345 37 87 w. 237

Kryteria rekrutacji uczestników:

  • dorobek kandydata wskazujący na zaangażowanie w przedmiotowej tematyce;
  • dalsze plany związane z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia po seminarium;
  • zgoda dyrektora (pracodawcy) na oddelegowanie pracownika na seminarium zagraniczne;
  • wypełnienie formularza rejestracyjnego online oraz przesłanie na platformę skanu oświadczenia – zgody na udział w seminarium zagranicznym, podpisanej przez dyrektora (pracodawcę)

UWAGA!
Skan oświadczenia należy przygotować przed rozpoczęciem rejestracji.

W uzasadnionych przypadkach ORE może wyrazić zgodę na zakwalifikowanie 2 osób z jednej szkoły placówki w seminarium.

 

Rekrutacja uczestników prowadzona jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

WAŻNE!
Organizatorzy pokrywają następujące koszty organizacji i realizacji seminarium: wynagrodzenia ekspertów prowadzących seminarium, koszty tłumaczenia, materiałów szkoleniowych oraz transportu lokalnego w Paryżu (lotnisko- hotel-lotnisko), zakwaterowania i wyżywienia uczestników.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i ubezpieczenia uczestników . Uczestnik zakwalifikowany na seminarium dokonuje samodzielnie zakupu biletu lotniczego i ubezpieczenia.

Organizatorzy sugerują wylot 6 maja br. oraz powrót 10 maja br. około godz. 20.00. Seminarium w Paryżu rozpoczyna się 7 maja około godz. 9.00 i kończy 10 maja około godz. 16.00.

Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.
Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online – nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 


06-05-2018 - 10-05-2018
Nieaktywny