Szczegóły szkolenia
Warsztat pracy doradcy metodycznego
Warsztat pracy doradcy metodycznego

Rozwój szkół i placówek

Wydział Innowacji i Rozwoju

Nauczyciele doradcy metodyczni, których staż pracy w charakterze doradcy nie przekracza 2 lat

Szkolenie

Celem szkolenia jest doskonalenie warsztatu pracy nowo powołanych doradców metodycznych.

W programie szkolenia znajdą się następujące obszary tematyczne:

  • prawne podstawy pracy doradcy metodycznego,
  • miejsce doradztwa w systemie doskonalenia nauczycieli,
  • kompetencje doradcy metodycznego,
  • zadania doradcy i formy ich realizacji,
  • specyfika pracy z dorosłymi – wnioski i rekomendacje do pracy doradcy,
  • doradca w roli koordynatora sieci współpracy i samokształcenia,
  • wsparcie indywidualne - wykorzystanie mentoringu i coachingu w pracy doradcy,
  • planowanie pracy doradcy metodycznego,
  • planowanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego.

Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77

Bogusława Kalinowska, tel. 0 22 570 83 25, e-mail: boguslawa.kalinowska@ore.edu.pl

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decydować będą następujące kryteria: zatrudnienie na stanowisku doradcy metodycznego (nie dłużej niż 2 lata), wypełnienie formularza rekrutacyjnego, kolejność zgłoszeń, zapewnienie miejsc dla możliwie największej liczby szkół/placówek (po jednej osobie z placówki).

Osoby zakwalifikowane otrzymają informację pocztą elektroniczną (otrzymanie wiadomości e-mail informującej o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania). Po weryfikacji i akceptacji nadesłanych zgłoszeń zaproszenie do udziału w szkoleniu przesłane zostanie drogą mailową.

Organizator zapewnia dydaktykę, zakwaterowanie i wyżywienie, nie pokrywamy kosztów podróży.


09-03-2018 - 11-03-2018
Nieaktywny