Szczegóły szkolenia
Szkolenie „Od pomocy do ratowania. Wzorując się na Irenie Sendlerowej” - w ramach XV edycji projektu "Pamięć dla Przyszłości"
Szkolenie „Od pomocy do ratowania. Wzorując się na Irenie Sendlerowej” - w ramach XV edycji projektu "Pamięć dla Przyszłości"

nauczanie o Holokauście oraz żydowskiej historii i kulturze

Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich

doradcy metodyczni, nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie, nauczyciele języka polskiego, nauczyciele zainteresowani tematyką i rozwojem kompetencji

Szkolenie

Projekt „Pamięć dla Przyszłości” jest realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy ze Stowarzyszeniem „Dzieci Holocaustu” w Polsce od 2003 roku. Służy wsparciu i przygotowaniu szkół do organizacji przedsięwzięć edukacyjnych związanych z obchodami Dnia Pamięci o Holokauście i przeciwdziałania zbrodniom przeciwko ludzkości.
Składa się z dwóch etapów:
1. szkolenia dla nauczycieli 
(doradcy metodyczni i nauczyciele uczący w klasie 7 szkoły podstawowej, klasach gimnazjalnych oraz w liceach i technikach)
2. konkursu
na najlepszy szkolny projekt edukacyjny o Irenie Sendlerowej  i osobach z nią współpracujących (do 18 maja 2018 r.)

Celem szkolenia 
jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do organizacji i realizacji przedsięwzięć edukacyjnych w szkołach w ramach Dnia Pamięci o Holokauście i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciwko ludzkości, który jest obchodzony corocznie 19 kwietnia, w rocznicę wybuchu powstania w Getcie Warszawskim oraz udziału w konkursie.

Celem konkursu jest poszerzenie i upowszechnienie wiedzy o Irenie Sendlerowej i osobach z nią współpracujących. Inspiracją do podjęcia tematu Konkursu jest ustanowienie przez Parlament roku 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej. W 2018 roku minie 10. rocznica jej śmierci. Dzięki działalności Ireny Sendlerowej, jej odwadze i talentowi organizacyjnemu ratowano dzieci, młodzież i dorosłych z getta warszawskiego. Chcielibyśmy, aby młodzież poznała historię Ireny Sendlerowej i wzorując się na jej postawie, zaangażowała się w działalność społeczną w swoim lokalnym środowisku.

W ramach tegorocznej edycji programu przedmiotem Konkursu skierowanego do szkolnych zespołów projektowych nauczycielsko-uczniowskich są następujące działania:

  • zapoznanie się z biografią i historią działalności Ireny Sendlerowej oraz dyskusja o tym, w jaki sposób można się dziś na niej wzorować,
  • zorientowanie się jakie grupy ludzi lub zwierząt, jakie instytucje, stowarzyszenia lub pojedyncze osoby potrzebują pomocy w środowisku lokalnym lub tylko w środowisku szkolnym,
  • zorganizowanie uczniowskiej akcji pomocy (jednorazowej lub stałej) w wybranym środowisku,
  • przygotowanie prezentacji w dowolnym programie komputerowym, ukazującej działania podjęte przez uczniów i opatrzonej własnym komentarzem każdego ucznia.
Organizatorzy Konkursu: Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” w Polsce, Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich Ośrodka Rozwoju Edukacji, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Tegoroczna edycja projektu została objęta patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Centrum Szkoleniowe w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77

Jacek Piasecki, jacek.piasecki@ore.edu.pl; Grażyna Kurowska, grazyna.kurowska@ore.edu.pl

Do udzialu w szkoleniu zapraszamy wyłącznie aktywnych zawodowo  nauczycieli uczących w klasie 7 szkoły podstawowej, klasach gimnazjalnych oraz w liceach i technikach, którzy zadeklarują udział  w konkursie  o Irenie Sendlerowej i osobach z nią współpracujących. (Regulamin konkursu zostanie omówiony podczas szkolenia)

Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.

Uwaga!  Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 
Uprzejmie informujemy, że organizatorzy zapewniają dydaktykę, zakwaterowanie i wyżywienie, ale nie pokrywają  kosztów podróży.


02-02-2018 - 04-02-2018 (Sulejówek)
Nieaktywny