Szczegóły szkolenia
Seminarium szkoleniowe w Yad Vashem dla grupy edukatorów na temat nauczania o Holokauście oraz żydowskiej historii i kultury „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów” dla edukatorów w województwie lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim
Seminarium szkoleniowe w Yad Vashem dla grupy edukatorów na temat nauczania o Holokauście oraz żydowskiej historii i kultury „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów” dla edukatorów w województwie lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim

nauczanie o Holokauście oraz żydowskiej historii i kulturze

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich/ Światowe Centrum Upamiętniania Holokaustu w Yad Vashem

Nauczyciele wszystkich przedmiotów realizujący nauczanie o Holokauście oraz żydowskiej historii i kulturze, Trenerzy, eksperci edukacji na rzecz praw człowieka, Koordynatorzy z ośrodków doskonalenia nauczycieli

Seminarium adresowane jest do edukatorów z województw: lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego

Seminarium

Celem seminarium jest wymiana doświadczeń, wiedzy oraz współpraca pomiędzy nauczycielami, trenerami, uczniami w obszarze problematyki Holokaustu oraz współczesnej kultury i historii Żydów.

Adresaci:
Nauczyciele wszystkich przedmiotów, trenerzy, eksperci edukacji na rzecz praw człowieka, koordynatorzy z ośrodków doskonalenia nauczycieli.

Kryteria rekrutacji uczestników:

  • umiejętność posługiwania się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na udział w warsztatach; (grupie towarzyszy tłumacz)
  • dorobek wskazujący na zaangażowanie w przedmiotowej tematyce;
  • dalsze plany związane z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia po seminarium;
  • zgoda dyrektora (pracodawcy) na oddelegowanie pracownika;
  • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego;
  • max 2 osoby mogą reprezentować jedną placówkę w uzasadnionych sytuacjach

Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.
Uwaga!  Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line,  nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 

Każdy uczestnik zakwalifikowany na seminarium pokrywa koszty podróży (1610 pln) i ubezpieczenia oraz wnosi opłatę (100€) dla YadVashem wynikającą z organizacji szkolenia. Organizatorzy pokrywają koszty ekspertów polskich i izraelskich, warsztatów, transportu na miejscu, zakwaterowania i wyżywienia uczestników.


Yad Vashem (Izrael)

Anna Różańska, anna.rozanska@ore.edu.pl, tel. +22 345 37 87 w. 237; Arthur Janik, (22) 345 37 00 w. 207, arthur.janik@ore.edu.pl; Izabela Czumak izabela.czumak@gmail.com

11-03-2018 - 20-03-2018
Nieaktywny