Szczegóły szkolenia
Współpraca ze szkołą w zakresie planowania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej – przepisy prawa oświatowego
Współpraca ze szkołą w zakresie planowania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej – przepisy prawa oświatowego

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna

Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami, Zespół Diagnozy Psychologiczno-Pedagogicznej, Projekt Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej

specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych

Szkolenie

Planuje się ze każde spotkanie odbedzie sie w godz. 10.30-16.00.
W chwili potwerdzania udziału w spotkaniu, jego uczestnicy zostaną zapoznani ze szczegółowymi informacjami, w tym o godzinie rozpoczęcia, jak i zakończenia szkolenia.
Każde spotkanie, trwające 6 godz. dydaktycznych, będzie obejmować: 2 godz. dydaktyczne wykładów i 4 godz. dydaktyczne warsztatów. W spotkaniach udział będą brali specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych.

W ramach każdego spotkania sieci będą omówione w szczególności zagadnienia:

  • analiza przepisów prawa oświatowego odnoszących się do poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego;
  • opracowywanie opinii i orzeczeń, formułowanie zaleceń;
  • analiza i przykłady dobrych rozwiązań w zakresie obejmującym przepisy prawa oświatowego odnoszące się do poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i wsparcia dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Uczestnicy sieci będą uczestniczyli w jednym jednodniowym (6 godzin dydaktycznych) spotkaniu stacjonarnym oraz będą pracowali on-line na platformie www.doskonaleniawsieci.pl. Prace sieci będą moderowane. W ramach pracy on-line uczestnicy będą mieli możliwość wymiany doświadczeń, zamieszczania materiałów i aktywnego udziału w dyskusjach na dany temat. Uczestnicy sieci będą mieli do wykonania zadania w ramach pracy on-line związane z tematem sieci.


Olsztyn, Sopot, Kraków, Wrocław, Warszawa, Kielce

Artur Matejkowski, 22/570 83 40, artur.matejkowski@ore.edu.pl

Uwaga!  Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.

Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.

Uprzejmie informujemy, że organizatorzy zapewniają tylko i wyłącznie dydaktykę. Nie zapewniają wyżywienia i nie pokrywają kosztów podróży i ew. zakwaterowania.