Szczegóły szkolenia
Algorytm podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 – spotkanie warsztatowe dla samorządowców
Algorytm podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 – spotkanie warsztatowe dla samorządowców

Zarządzanie oświatą

Zespół Projektowy – projekt Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów

przedstawiciele JST

Warsztaty adresowane są do pracowników i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za zadania związane z finansowaniem oświaty, w tym w szczególności zajmujących się planowaniem finansowym i analizami budżetowymi.

Szkolenie

Celem spotkania jest przedstawienie projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz głównych założeń kalkulacji łącznej kwoty subwencji oświatowej oraz zasad jej podziału na rok 2018.

UWAGA!
Z jednego samorządu może uczestniczyć tylko jeden przedstawiciel.


Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku ul. Paderewskiego 77

Piotr Matuszak tel. 22 570 83 42 e-mail piotr.matuszak@ore.edu.pl

Spotkanie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizator zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie w Ośrodku.

W razie przyjazdu własnym samochodem – Ośrodek zapewnia bezpłatny parking.

Szczegółowy program w załączniku (harmonogram oraz zakres tematyczny). Liczba miejsc ograniczona.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

25-09-2017 - 26-09-2017
Nieaktywny